Svátky jara

Svátky jara

Velikonočním svátkům bude patřit celé centrum města Znojma. Masarykovo náměstí - kulturní program, Horní náměstí - velikonoční trhy + dětské atrakce, Obrokova ulice - velikonočně nazdobená spojnice mezi náměstími. 

V době konání oslav jara budou předvedeny ukázky práce řemeslníků a nebude chybět ani velikonoční vláček.

Srdečně Vás všechny zveme...
... cyklopenzion Tři koruny